Mycket imponerad av FlyttDirekts verkligen snabba och smärtfria flytthjälp! Lagarbete och god kommunikation och lyhördhet och flexibilitet med mig som kund understödd av god arbetsledningsstruktur gagnade mig som kund. Berömvärd serviceanda och mina allra bästa rekomendationer till IKLJ Flyttgubbarna! Inte ofta företags reklam stämmer men här var det så!